• Lapinlahdentie 1, 73200 Varpaisjärvi
  • 010 2711 501
  • etunimi.sukunimi@saksu.net

 Savon Konesuunnittelu Oy:n liiketoiminta on siirtynyt Comatec Groupille Oucons Oy:öön

Lisätietoja www.comatec.fi

Konesuunnittelu, Mekaniikkasuunnittelu

Meillä on kokemusta yli 30 vuoden ajalta erilaisten koneiden suunnittelusta ja valmistamisesta. Suunnittelutyökalumme edustavat aina alan viimeisintä teknologiaa. Käytössämme ovat mm. Solid Works- ja Autodesk Inventor -ohjelmistot. Suunnittelemamme laitteet ovat toimivia ja kestäviä. Hallitsemme laitteissa esiintyvät sisäiset ja ulkoiset kuormitukset sekä niiden vaikutukset tuotteen kestävyyteen. Pitkäaikaisen kokemuksen ansiosta teemme laadukkaita suunnitteluratkaisuja, joissa keskitymme laitteiden huollettavuuteen ja toimivuuteen, tuotteen koko elinkaareen.


Teräsrakennesuunnittelu

Teemme teräsrakenteisten kuljetinsiltojen, laiterunkojen ja muiden teräsrakenteiden laskentaa ja suunnittelua. Hannu Tuovisella on FISE:n toteama pätevyys vaativan luokan teräsrakenteiden suunnitteluun.


Lujuuslaskenta

Teräsrakenteiden lujuuslaskennan lisäksi teemme mm. akseleiden väsymislujuuslaskentaa, koneenosien lujuuslaskentaa sekä kuorimallien laskentaa. Teemme tarvittaessa ominaistaajuusanalyysit värähtelevien laitteiden tuennoille. Laskentaohjelmina käytössämme ovat mm. MathCad, SolidWorks Simulation ja FINSAP.


Tuotekehitys

Olemme olleet mukana laajoissa tuotekehitysprojekteissa, jotka ovat suuntautuneet teollisuuden massatavaran käsittelyyn. Kohteina on ollut mm. kokonaisia modulaarisia tehtaita, kuljettimien komponenttisarjoja, kuljettimien moduuleja ja laitteiden tuotekehitystä.


Kuljettimet

Ydinosaamisemme laiterakennuksessa keskittyy kuljettimiin. Näitä kuljettimia ovat mm. hihnakuljettimet aina overland kuljettimiin saakka, kola- ja ruuvikuljettimet sekä hihna- ja lamellisyöttimet.


Mobiililaitteet ja muut materiaalinkäsittelylaitteet

Referensseihimme kuuluu mm. stackereita, reclaimereita, laivanlastaimia, syöttötaskuja, siiloja, seulomoita, murskaamoita ja metallintalteenottolaitoksia.


Kuljetinsillat

Teräsrakentamisen erikoisalaamme ovat kuljetinsillat. Teemme rakenteille lujuusanalyysit dokumentoituna ja suunnitelmat sisältäen kaikki tarvittavat piirustukset konepajoille, rakennussuunnittelijoille sekä asentajille.

www.Saksu.net